Bilder från Normandie

I gryningen den 6 juni 1944 inleder de allierade en av de mest uppseendeväckande och omfattande militära operationerna under andra världskriget, operation Overlord - invasionen av Normandie. Mot sig har de under försommaren 1944 en miljon tyska soldater under fältmarskalk von Rundstedts befäl. Dessa är en del i försvaret av den 3800 km långa "Atlantvallen". Vid en 100 km lång strandremsa längs regionen Normandies kust, gick brittiska, kanadensiska och amerikanska trupper iland. Mellan klockan 06.30 och 07.30 landsattes ca 135 000 man och 20 000 fordon under mycket svåra förhållanden.

Bilderna på sajten visar några av de platser där invasionen inleddes.

Till bilderna